1908-1942

Zmarł z kłodą na ramionach

Ksiądz, patron kapłanów Archidiecezji Krakowskiej.

Od pobytu w seminarium w Krakowie, a potem aż do 1940 r. prowadził ,,Dziennik duszy”, który jest świadectwem jego codziennych zmagań w dążeniu do świętości. 

W Zakopanem pełnił funkcję wikariusza, katechety oraz spowiednika sióstr albertynek na Kalatówkach. Jego wybitnych kazań słuchała z upodobaniem inteligencja zakopiańska. Angażował się również w pracę społeczną. Był szeroko znany z wielkiego oddania ludziom, zwłaszcza biednym.

Po wybuchu wojny ks. Dańkowski wstąpił do tajnej organizacji podziemnej. Jednocześnie pomagał wszystkim, którzy próbowali wydostać się na Zachód – wypisywał świadectwa chrztu, na podstawie których wyrabiano niemieckie dokumenty tożsamości zezwalające na pobyt na terenie Podhala. Pomimo ostrzeżeń, nie skorzystał z możliwości uratowania życia, świadomie decydując się na pozostanie i dzielenie losu współbraci. Został aresztowany w 1941 r. i poddawany przesłuchaniom w katowni Podhala „Palace”. Jak wspominał współwięzień, gdy więźniowie spali zziębnięci na betonie, ks. Piotr dzielił się swoją sutanną jako okryciem. Wkrótce ksiądz został deportowany do obozu Auschwitz-Birkenau. Pracował przy kopaniu rowów przy dwudziestostopniowym mrozie. Ciągle pełen optymizmu, dodawał innym otuchy.

Pewnego wieczoru ks. Piotr zwierzył się swojemu koledze, że kapo kazał mu kopać grób dla siebie oraz bił go tylko za to, iż był księdzem. W Niedzielę Palmową kapo zapowiedział mu „Drogę Krzyżową”. Zmarł z kłodą na ramionach w Wielki Piątek 1942 r. Jego ciało spalono w obozowym krematorium.

Ksiądz Piotr pozostaje wspaniałym przykładem miłości chrześcijańskiej i gotowości poświęcenia się dla innych.

Jezu, tak szczerze chcę postępować w doskonałość, by się Tobie podobać i służyć.

Er starb mit einem Holzklotz auf den Schultern

Priester, Patron der Kapläne des Erzbistums in Kraków.

Seit seinem Aufenthalt im Priesterseminar in Kraków bis 1940 führte er ein „Tagebuch der Seele“, welches von seinen täglichen Bemühungen um das Streben nach Heiligkeit zeugte.

In Zakopane war er als Vikar, Katechet und Beichtvater im Albertiner-Frauenorden in Kalatówki tätig. Seinen hervorragenden Predigten hörte die örtliche Bevölkerung, besonders die gebildeten Schichten, wie gebannt zu. Er engagierte sich gleichwohl in die soziale Arbeit und war für seine besondere Hingabe für die Ärmsten bekannt. Nach dem Kriegsausbruch trat er in eine geheime Untergrundorganisation ein. Gleichzeitig half er allen, die es versuchten, nach Westen zu gelangen
– er stellte Taufurkunden aus, die es ermöglichten, deutsche Kennkarten zu erwerben und dadurch den Aufenthalt in Podhale zu legalisieren. Trotz Warnungen unternahm er nichts, um sein Leben zu retten, sondern entschied sich bewusst dafür zu bleiben und das Schicksal seiner Mitbrüder zu teilen. 1941 wurde er verhaftet und in der Folterkammer „Palace“ in Podhale verhört. Ein Mitgefangener erinnert sich daran, dass Pfarrer Dańkowski die auf dem Zementboden frierenden Mitgefangenen mit seinem Priesterrock zudeckte.Kurz darauf brachte man ihn nach Auschwitz-Birkenau, wo er bei -20 Grad beim Ausgraben von Gruben eingesetzt wurde. Er war stets optimistisch und spendete Anderen Trost. Eines Tages vertraute er seinem Kollegen an, dass ein Kapo ihm befohlen hat, ein Grab für sich auszugraben. Derselbe Kapo hat ihn geschlagen, weil er ein Priester war.

Am Palmsonntag hat ihm Kapo einen „Kreuzweg“ angekündigt. Pfarrer Dańkowski starb mit einem Holzklotz auf den Schultern am Karfreitag 1942. Sein Körper wurde in dem Lagerkrematorium verbrannt.

Das Handeln von Pater Piotr bleibt für immer ein wunderbares Beispiel der christlichen Liebe und der Bereitschaft zur Aufopferung für die Mitmenschen.