Curriculum vitae

14 marca 1937 roku  przyjął świecenia kapłańskie 

teaching
Bóg swe wezwanie daje nie wielkim, lecz małym. (s. 15) Dzieci rzecz to naśladować swych rodziców w dobrem. (s. 15) Tylko oparcie się w Bogu, ufne złożenie losu w Jego ręce, może dać oparcie przeciw burzom życia. (s. 17) Zbawienie trzeba sobie samemu wywalczyć. (s. 18)…
01 styczeń
Brotherhood
Caritas super omnia est

Powołując się na niezwykłe świadectwo życia i śmierci wspaniałego człowieka jakim był Stefan Wincenty Frelichowski odczuwamy…
fraternity statutes


Live for others
Recommended publications
Events and articles of the fraternity
  • EUROPEJSKA SOLIDARNOŚĆ W SŁUŻBIE POTRZEBUJĄCYM

  • Londyn

  • Berlin

About the project

Projekt ma charakter edukacyjny i skierowany jest do młodzieży, w szczególności z Polski i Niemiec, ale nie tylko. Organizacjami uczestniczącymi w nim są dwie organizacje pozarządowe, których jednym z zadań statutowych jest…

The Warrior's Way
Great
Bernard Czapliński
Ocalał, aby dać świadectwo Biskup chełmiński, więzień obozów koncentracyjnych. Po maturze w 1927 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. W Toruniu był m.in. prefektem w szkołach średnich i pomocniczym kapelanem…
Audiobook
"Clay buttons"
Multimedialne wydanie książki ks. Sławomir Oder. Książkę czyta aktor Mateusz Damięcki. Posłuchaj za darmo.
About the project

Projekt ma charakter edukacyjny i skierowany jest do młodzieży, w szczególności z Polski i Niemiec, ale nie tylko. Organizacjami uczestniczącymi w nim są dwie organizacje pozarządowe, których jednym z zadań statutowych jest…


The Warrior's Way
Great
Bernard Czapliński

Ocalał, aby dać świadectwo Biskup chełmiński, więzień obozów koncentracyjnych.…

More >>
Curriculum Vitae

14 marca 1937 roku  przyjął świecenia kapłańskie 

teaching
  • Bóg swe wezwanie daje nie wielkim, lecz małym. (s. 15)
  • Dzieci rzecz to naśladować swych rodziców w dobrem.…
Live for others
Brotherhood

Powołując się na niezwykłe świadectwo życia i śmierci wspaniałego… fraternity statutes

Recommended publications
Events and articles of the fraternity
  • PARTNERSTWO STRATEGICZNE "EUROPEJSKA SOLIDARNOŚĆ W SŁUŻBIE POTRZEBUJĄCYM". Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Konwent Organizacji Polskich w Niemczech w ramach wspólnie…
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polską Fundacją Kulturalną i Związkiem Harcerstwa Polskiego zorganizowało wystawę "RADOSNYM BOŻE" BŁ. KS. STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI…
  • Polski-niemieckie "warsztaty w drodze" 12.06.2017 W  dniach 8-12 czerwca br.  98 osobowa grupa młodzieży i wychowawców uczestniczyła w polsko - niemieckich „warsztatach…